kính gửi tới các golfer bảng danh sách xếp FLIGHT 14/12/2018

13/12/2018 | 04:23

THÂN GỬI QUÝ GOLFER! Sân tập golf Thanh Hà xin được gửi tới danh sách xếp FLIGHT 14/12/2o18. Kính chúc các golfer sẽ có 1 buổi tranh đấu đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp.

   
HỌ VÀ TÊN HDC THÔNG TIN GIỚI TÍNH   HỐ HỌ VÀ TÊN HDC THÔNG TIN GIỚI TÍNH  
NGUYỄN MINH QUANG 25       10A PHẠM VĂN LỢI 28 0912 991 982    
BÙI VĂN ĐỨC 25       ĐẶNG VĂN QUANG 30 0978 198 888    
NGUYỄN VĨNH LONG 25       BÙI VĂN QUANG 30      
MAI TẤT THẮNG 17 0919 660 888     NGUYỄN MINH ĐỨC 20 0913 247 744    
                     
ĐINH XUÂN THÔNG 35       10B NGUYỄN VĂN THÀNH 20  0915 153 292 ĐKT  
NGUYỄN HỮU ĐỨC 34       NGÔ TUẤN KHANH 21 ĐKT    
NGUYỄN BÌNH BẮC 22 0986680003     NGUYỄN ĐỨC TUẤN 28 ĐKT    
MAI VĂN LỢI 13       PHẠM SỸ THANH   ĐKT    
                     
LÊ DUY CHUNG 24       11A LÊ BÁ HOÀNG QUANG 13      
TRẦN PHÚC DƯƠNG 14 0988 363 674     NGUYỄN NHƯ HẢI 12      
VŨ VĂN TUYNH 29       NGUYỄN HOÀNG NAM 25      
NGUYỄN VĂN HỌC 20       NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 29      
       
NGUYỄN QUANG ĐẠM 27       11B NGUYỄN MINH TRANG 21 A HỮU SƠN NỮ  
HỒ XUÂN CƯỜNG 18       TẠ THANH HÙNG 14 A HỮU SƠN    
NGUYỄN KHÁNH THẮNG 21       NG BÙI THÀNH TRUNG 19 A HỮU SƠN    
MAI TRUNG TUYẾN 29       ĐẶNG VĂN MINH 24 A HỮU SƠN    
                     
NGUYỄN THỊ THANH 29 0987 081 972 NỮ   12A HOÀNG HỮU SƠN 8 A HỮU SƠN ngon  
LÊ THỊ THANH MAI 27   NỮ   ĐẶNG THẾ CƯỜNG 8 A HỮU SƠN bổ  
VŨ THỊ HOÀNG LAN 30   NỮ   ĐOÀN TRUNG TÌNH 8 A HỮU SƠN rẻ  
ĐÀO THỊ HIỀN HÒA     NỮ   TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 8 0916 405 678    
       
TRẦN TUẤN HIẾU 30 0989 977 556     12B PHẠM NGỌC ĐỈNH 22 0903 232 528    
NGÔ ÍCH QUÂN 30 0977 962 889     ĐÀO HỒNG SƠN 30 0903 224 429    
ĐÀO CHÍ THÀNH 30 0983 469 077     NGUYỄN HỒNG SƠN 26      
NGUYỄN ANH TUẤN 8 0977778377     NGUYỄN VĂN LUẬN 24      
       
NGUYỄN VĂN THUẬN 16       13A TRẦN VĂN CÔNG 30 0913 297 235    
NGUYỄN ĐỨC THÀNH 27 ĐKT     PHẠM HOÀI NAM 18      
PHẠM QUANG HUY 31 ĐKT     LƯU THANH HÀ 19 A HỮU SƠN NỮ  
PHẠM THU TRANG 36 ĐKT     PHẠM MẠNH CƯỜNG 21 A HỮU SƠN    
       
BÙI VĂN HÒA 22       13B PHẠM NGỌC NHIÊN 32 0948 726 699    
NHÂM VĂN SÁNG 17       ĐỖ VIỆT DŨNG 23      
LẠI QUANG HƯNG 18       BÙI ĐẮC HƯNG 19      
NGUYỄN QUANG MINH 13       LÊ VIỆT DŨNG 36      
       
CHU XUÂN LAI 36       14A NGUYỄN VĂN OÁNH 22 0903 215 515    
NGUYỄN TIẾN THĂNG 33       NGUYỄN ĐỨC HIỀN 22      
CHU MINH TIẾN 26       NGUYỄN VĂN THỤ 12      
VÕ ĐÌNH NÔNG 24       NGUYỄN THỊ ÚT THƯƠNG 24   NỮ  
       
TRẦN XUÂN TRƯỜNG 30       14B ĐÀM BÁ THỦY 29      
VŨ VĂN ĐỊNH 24       NGUYỄN XUÂN LIÊN 34      
MAI XUÂN HIỆU 30       ĐẶNG SƠN TÙNG 36      
DƯ THANH HƯNG 30       LÊ THANH HẢI 29 0912 111 011    
       
MAI VĂN ĐẠT 32 0989 311 688     15A BÙI XUÂN MẠNH 19      
NGUYỄN VĂN LỢI 36       NGUYỄN THÀNH LƯỢNG 18      
PHAN XUÂN HÙNG 36       NGUYỄN ĐÌNH NAM 20      
PHÙ VĂN VIỆT 30       ĐẶNG ĐÌNH THI 28 A HỮU SƠN    
       
BÙI ĐỨC TRÍ 20       15B THÂN THẾ SANG 29      
HOÀNG VĂN TẠI 20       NGUYỄN VĂN VIÊN 31      
TRẦN VĂN BÌNH 18       NGÔ XUÂN DUY 36      
TRẦN VĂN TRÁC 18       BẠCH THANH HÀ 27      
       
NGUYỄN HỮU BẮC 26       16A THÂN MẠNH HẢI 15      
NGUYỄN QUANG THÀNH 30       TRẦN LỆNH THƯƠNG 22      
CHỬ VĂN ĐÔNG 32       NGUYỄN VĂN NGHĨA 24      
LÊ SỸ LUẬN 32       NGUYỄN VĂN CƯỜNG 15      
       
TRỊNH VĂN THÀNH 30       16B VI XUÂN THÁI 28      
TRẦN VĂN LUẬN  25       PHẠM HỮU TUẤN 31      
NGUYỄN VĂN TUẤN 19       NGÔ THÀNH HƯNG 32      
NGUYỄN ĐĂNG SINH 24 0913 529 646     NGUYỄN QUANG MINH 36      
       
TRẦN LINH TRUNG 24       17A NGUYỄN VĂN TUẤN 30      
NGUYỄN TÚ NAM 36       THÂN NGỌC SƠN 36      
TRẦN HẢI NAM 24 0966 555 777     PHAN THẾ HẠNH 36      
TRẦN XUÂN HIẾU 22 0912 537 085     HỒ PHẠM CÔNG 8   GV  
                     
NGUYỄN VĂN QUỲNH 10 0981 719 588     17B ĐẶNG HỮU DU 36      
TRƯƠNG MINH HỢP 22       NGUYỄN VĂN THIỆN 20      
LÊ VĂN NGỌC 36       LÊ GIA TIÊN 36      
TRẦN QUỐC UY 17       NGUYỄN HỒNG KHANH 23      
                     
NGUYỄN THANH HÙNG 24 0903 410 003     18A PHẠM NGỌC MINH 24 0913 230 636    
NGUYỄN DUY ANH 20       NGUYỄN KIM LOAN 24      
PHẠM ĐÌNH SƠN 22       NGUYỄN VĂN HUẤN 28      
VŨ MẠNH TÚ 20       LÊ MẠNH TÚ 22      
                     
VƯƠNG THU HÀ 28   NỮ   18B ĐƯỜNG XUÂN CHIẾN 18      
NGUYỄN THU HÀ 36   NỮ   NGÔ ANH SƠN 18      
NGUYỄN THỊ TUYẾT 36   NỮ   ĐOÀN PHƯƠNG ĐÔNG 36      
          VƯƠNG PHƯƠNG HÀ 36      
                     
VÕ SỸ QUYẾN 36 0983 488 668       ĐẶNG QUỐC LỊCH 20      
PHAN XUÂN HIỆU 36       18C PHÙNG TÔ CƯỜNG 17      
TRẦN MINH TUẤN 30         ĐINH QUANG MINH 14      
TRƯƠNG QUANG SƠN 36         NGUYỄN ĐỨC HỢP 17      
                     
LƯU THỊ TUYẾT NHUNG 27 A HỮU SƠN NỮ              
PHẠM THỊ DUNG 25 A HỮU SƠN NỮ   WT          
PHẠM THỊ LOAN 36   NỮ   10C          
PHẠM THỊ HÒE 36   NỮ              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Sân tập golf Thanh Hà