Giáo viên dạy golf

Mr. Lê Hữu Giang
Mr. Lê Hữu Giang
HLV Lê Hữu Giang Sinh năm: 1984
Mr Bùi Văn Minh
Mr Bùi Văn Minh
Thông tin Giáo viên Họ và tên: (Ông) Bùi Văn Minh
Sân tập golf Thanh Hà