BẢNG GIÁ THẺ VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

11/11/2017 | 04:00

1. Bảng giá thẻ hội viên

BẢNG GIÁ THẺ VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

(Membership Card Price and Membership benefits)

LOẠI THẺ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN

GIÁ (VNĐ)

(Membership card)

(Time)

(Price)

THẺ CÁ NHÂN

01 THÁNG ( 01 month)

           3.000.000  

03 THÁNG ( 03 months)

           7.000.000  

(INDIVIDUAL)

06 THÁNG ( 06 months)

         12.000.000  

12 THÁNG ( 12 months)

         20.000.000  

 

2. Quyền lợi của hội viên

-      Thẻ cá nhân chỉ áp dụng cho một người cố định có tên đăng ký.
-      Dịch vụ locker miễn phí.
-      Không hạn chế số lượng và thời lượng chơi bóng tại sàn đánh trong thời gian hiệu lực thẻ.
-      Được miễn phí mỗi ngày khi tập kỹ năng putting và chipping tại khu Green.

3) Quy định gia hạn thẻ
-      Khách hàng phải thông báo trước khoảng thời gian không đến Sân Tập Golf Thanh Hà (theo mẫu gia hạn của Công ty CP Golf Thanh Hà).
-      Thời gian mỗi lần Gia hạn không quá 20 ngày/ lần.
-      Thẻ 6 tháng được gia hạn 2 lần.
-      Thẻ 12 tháng được gia hạn 3 lần.
-      Nếu mất thẻ, chỉ cấp lại 1 lần và phí làm lại thẻ là 50.000đ/thẻ.

 

 

Sân tập golf Thanh Hà